• Hotline: 0918 58 46 69 (Mr. Thúc)

Túi Giữ Nhiệt

TÚI GIỮ NHIỆT TN33

Chất liệu: Vải bố 1680D PVC hột lớn màu xanh dương, lót mut

TÚI GIỮ NHIỆT TN32

Chất liệu: Vải bố cotton 100% dân tú sơi nhỏ nhuộm trắng số

TÚI GIỮ NHIỆT TN27

Chất liệu: Theo yêu cầu cụ thể Kích thước: Theo yêu cầu cụ

TÚI GIỮ NHIỆT TN26

Chất liệu: Theo yêu cầu cụ thể Kích thước: Theo yêu cầu cụ

TÚI GIỮ NHIỆT TN25

Chất liệu: Theo yêu cầu cụ thể Kích thước: Theo yêu cầu cụ

TÚI GIỮ NHIỆT TN24

Chất liệu: Theo yêu cầu cụ thể Kích thước: Theo yêu cầu cụ

TÚI GIỮ NHIỆT TN23

Chất liệu: Theo yêu cầu cụ thể Kích thước: Theo yêu cầu cụ

TÚI GIỮ NHIỆT TN22

Chất liệu: Theo yêu cầu cụ thể Kích thước: Theo yêu cầu cụ
Page 1 of 3

CÔNG TY TNHH TÚI XÁCH VÀ THỜI TRANG THÔNG NƯƠNG

Zalo: Mr Thúc 0918 584 669
0918 584 669